Speiderledere

Dagens speiderledere, staben består av:

Gruppeleder:  Gunnar Gjermundsen gunnar.gjermundsen@gjermundsenauto.no
Speiderleder:
Rune Johansen
runjoh@yahoo.no
Speiderleder: Anette Tveisme Raftstrand

anraftveis@outlook.com

Ressursperson:
Knut Samuelsen Matre knut@extend.as

Ta kontakt med en av oss på e-post hvis du vil begynne i speideren!

Du kan også kontakte oss på vår Facebook-side https://www.facebook.com/Speiderbo/